تاريخ : دوشنبه دوم شهریور ۱۳۹۴ | 0:8 | نویسنده : روشنایی
تغذیه دوران بارداری ماه به ماه,ماه اول تا ماه نهم تغذیه دوران بارداری ماه به ماه,ماه اول تا ماه نهم مهمترین نکته درتغذیه خانم های باردار،حامله(تغذیة الحوامل)غذاهای خون سازاست چون ازماه چهارم نیزقرص های آهن حاوی ب12برای آنها تجویزمیشود و گاه بعلت پوست پوست شدن لبهاو..B6برای آنهاتجویزمیشود.داروهامضرهستند استفاده ازخوراکی سازگارباطبع بخصوص اگرطبع سردهستیم خوراکی گرم وخشک وایام بارداری بیشترگرم وتر،استفاده ازخوراکی های کلسیم دار درشب خونساز هستندآب طلا یون آهن داردوتنظیم کننده فشاراست. کتاب ریحانه بهشتی سیماخانم،برای ماه های دوره غذاهائی یادآوری کرده که دقیقا کم خونی را درمان میکند: دوران بارداری چه بخوریم ماه اول: ماه آغاز فعالیت قلب روزی 2عدد خرما(گرم و خشک)،جمعه ها انار (سرد و تر) انارخون ساز وزیبا کننده جنین و خرما نیز قند طبیعی داردکه سوخت مغز است وبه تعبیر پیامبر درخانه ای که خرما نباشد اهل آن گرسنه اند. خرما سوخت طبیعی مغزاست پس مواد مورد نیاز بدن را تأمین میکند. اگر در فصلی بودیم که انارنبود غذاهای خون سازدیگر بایداستفاده شود مانندلبنیات درشب مثل شیرباخرما وپنیرباگردو،نخود،انجیر، ومغزها بصورت خام ،باقلا(سرد و تر)که باید با گردویاخرما استفاده کرد و سبزی مصرف شود تا هم خون تازه برویاند و هم ازیبوست پیشگیری نماید.غذاهای فیبردار از یبوست پیشگیری می نماید دفع مناسب ازارکان سلامتی است. ماه دوم: چهره روزی 2عددبادام(گرم و تر) بادام منبع کلسیم است وبهتراست پودر شده و باشربت عسل معجون شود و میل شود میزان کلسیم سازی آن که مغز استخوان را پر میکند و مغز استخوان خون تازه تولید میکندبالا می باشد. ماه سوم:ماه تارهای صوتی واعضاء حسی گندم(گرم و تر)،شیر(سرد و تر)،گوشت نر(گرم و تر)،سیب(گرم وخشگ) گندم ویتامین ای دارد و بصورت جوانه یاحلیم(گوشت باگندم پخته میشود)استفاده میشود ویتامین ای در زیبائی مؤثر است .گوشت در صورتیکه نر باشد وکباب هم بشود بالاترین خون سازی و ویتامین ب را دارد.سیب درختی وغذاهای گرم سبب بالارفتن حرارت معده ودرنتیجه هضم غذا و از طرفی کاهش تهوع ناشی ازویارو…میشوند.شیر در صورتیکه شبها با عسل یا خرما استفاده شود متعادل میگردد و کلسیم سازاست. شام گوشت یا شیر و صبحانه کره محلی ، جگر، عسل ، تخم مرغ غذاهای صرفاحاوی ویتامین ب 12 می باشند. ماه چهارم: رویش مو سیب درختی شیرین،انار،عسل ،هرروز2عددانجیر(گرم وخشگ)،همه ناشتا انجیر(والتین والزیتون)کلسیم بالادارد،درنتیجه خون سازاست دانشمندان تأکیدبرمصرف انجیرهمراه بایک قاشق روغن زیتون بعلت نرم شدن رگهادارند.باضافه اینکه راحترین ودردست ترین موادطبیعی قندی بعدازخرماوعسل است.186میلی گرم کلسیم در100گرم دارد وگرم کننده معده است. ماه پنجم: حرکت هرروزصبح خرما وهرروزصبح یک تخم مرغ صبح ناشتا تخم مرغ بالاترین ویتامین ب را دارد و داروی اعصاب محسوب میشود ب12دارد. ماه ششم: عضلات،نیرومندشدن،رویش ابروها و بینی پس ازصرف صبحانه انجیروزیتون زیتون اعصاب راتقویت میکندوبرای ماه آینده که ماه آغازفعالیت اعصاب است ضروری است. ماه هفتم: اعصاب هرروزیک انار صبح ناشتا وهر روزنیز بادام استفاده شود اگرفصل تابستان بودبه خوردن حربزه(گرم وتر)تأکیدشده درفرهنگ بارداری دراسلام- همچنین به خوردن به دراین ماه تأکیدشده ودراحادیث است که کودک رازیبامیکندهمچنین که کدومسمائی وحلوائی کودک راخوش خلق میکنداینهادراین ماه بایداستفاده شوددرصورت فصلش تادرماه اتی که ماه زیبائی نوزاد وجنین است بدن مادرکمبودنداشته باشد. ماه هشتم: زیبائی عسل – سرکه سیب هفته ای یک مرتبه- انارشیرین صبح عسل 9ویتامین داردودرزیبائی جنین وبدن مادروصاف شدن پوست بخصوص صورت وکاهش اضافه وزن فیزیولوژیک مؤثراست. سرکه گرم است وحرارت بدن رابالامییرد ومقوم اعصاب است. باتوجه به عدم اطمینان به سرکه های موجود دربازارچون ممکن حاوی موادشیمیائی باشند لیموترش تازه شایدجهت تصفیه خون جایگزین مناسبی باشد اماسردوتراست که باید باشربت عسل نوشید. ماه نهم:تولد کباب گوشت شتربرای افرادطبع سردوتر،وکباب گوشت نربرای افرادسردوخشک،کباب ماهی برای طبع دموی وگوشت شترتاسردی وخشگی آنرامیزان نماید. خرما باشیردرشب تغذیه دوران بارداری درمجموع ازاحادیث میتوان استنباط نمودکه غذاهای زنان حامله خونسازوکلسیم دار+غذاهای گرم وتراست که محیط رحم رامرطوب نگه دارندوکودک راخوش خلق وزیبانمایند. گوشت نر- لوبیاها- جگر- کنجدازغذاهای گرم ترهستند. گلابی– انگور( که غذای دوره بارداری حضرت مریم ذکرشده در قرآن ) به – گیلاس ازمیوه های گرم و تر اند. شلغم ، لبو، قنبید ، کدوحلوائی ومسمائی نیزگرم و تر هستند. سبزی ومیوه ها وکره محلی وروغن زیتون برای پیش گیری ازیبوست افرادسوداوی دردوره حاملگی ضروری است. سیب درختی رادرفرپخته ومیل شودنیزضدیبوست (خشگی مجاز)است. پرهیزازغذاهای حاوی موادشیمیائی وامواج الکترومغناطیسی والکتروشیمیائی مانندامواج ماکروفر،لامپهای بزرگ کم مصرف ،گذاشتن موبایل نزدیک خودحین استراحت وآلودگی زیادهواوآلودگی صوتی لازم می باشند. یکی ازویتامین هائی که ازابتدای دوره بارداری برای خانم هاتجویزمیشوفولیکداسید است فولیک اسیدیکی ازویتامین های گروه ب است. منابع غذائی فولیک اسید (ویتامین ب 9):خرما – تخم مرغ محلی بخصوص زرده اش – جگر – کلم ها – سبزی ها بخصوص برگ دار – اسفناج – کاهو – بامیه – نخود زرد – لوبیاها – گندم خیس داده شده – مرغ خانگی یا مرغ شرکت سبز(داغ یا کباب شده ) – نان سبوس دار مثل بربری وسنگک – قارچ – شب ها شیر- پنیر.تاريخ : یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ | 0:36 | نویسنده : روشنایی

جراحی سینوس پیلونیدال(کیست مویی)

 

 

1 – بیماری سینوس پیلونیدال چیست؟

2 – در چه کسانی ایجاد میشود؟

3 – علت ایجاد آن چیست؟

4 – چه روشهای درمانی برای آن وجود دارد؟

5 – بهترین روش درمانی کدام است؟

 

1 – بیماری سینوس پایلونیدال (پیلونیدال) چیست؟پایلونیدال یا پیلونیدال از ریشه لاتین pilus به معنی مو و nidus به معنی آشیانه (لانه) گرفته شده است. بنابراین می توان این بیماری را حفره یا حفراتی در زیر پوست دانست که آشیانه مو می باشد. محل شایع آن در انتهای ستون فقرات (ناحیه ساکروکوکسیژیال) می باشد. ولی این بیماری هیچ ارتباطی با ستون فقرات یا کانال نخاعی ندارد و فقط یک بیماری پوستی است. در اغلب موارد یک یا چند سوراخ در خط وسط این ناحیه دیده میشود و گاهی موهای داخل آنرا نیز می توان رویت کرد. چون مو یک جسم خارجی محسوب میشود، موجب عفونت و خروج چرک و ترشح بد بو و گاهی خونابه می گردد . عفونت مکرر باعث بزرگتر شدن سینوس پایلونیدال و ایجاد سوراخهای جانبی متعدد می گردد. گاهی چرک در این محل تجمع پیدا کرده و امکان خروج ندارد و بنابراین بیمار با تورم دردناک در این ناحیه مواجه میشود که در اینصورت آبسه پایلونیدال نامیده میشود و نیاز به جراحی اورژانس دارد. این بیماری به ندرت در نقاط دیگری از بدن مانند ناف، زیر بغل و چین بین انگشتان دست( در سلمانی ها) نیز دیده میشود.

12

2– در چه کسانی دیده میشود؟

 

این بیماری در بین جوانان، بخصوص در سنین 15 تا 30 سال شیوع بیشتری دارد ولی در سنین کمتر و یا بیشتر هم ممکن است دیده شود. مردان 4 برابر زنان مبتلا میشوند. افراد پر مو و چاق و کسانی که کارهای نشستنی دارند، استعداد بیشتری برای ابتلا دارند. نام قدیمی این بیماری jeep's drivers disease (بیماری رانندگان جیپ) بوده است, چون در زمان جنگ جهانی دوم، اکثر سربازان جوانی که راننده جیپ بودند به این بیماری دچار شده بودند.

3

 

3 – علت ایجاد آن چیست؟

 

در مورد اینکه آیا حفره ای مادرزادی در این ناحیه وجود دارد که مو به داخل آن کشیده میشود و یا فرو رفتن تدریجی مو، باعث پیدایش چنین حفره ای میشود، بحث های زیادی مطرح است ولی بیشتر نظرات به نفع احتمال دوم می باشد. وجود شکاف نسبتاً عمیق بین دو سرین بخصوص در افراد پر مو و چاق، باعث مکش دائمی مو در این ناحیه شده و نشستن طولانی و یا سایش دو سرین به همدیگر، زمینه فرو رفتن مو در پوست را فراهم می آورد و وجود مو در پوست، التهاب و عفونت را تشدید نموده و در نهایت یک حفره ی چرکی در حال گسترش ایجاد می شود.

4

4 – چه روشهای درمانی برای آن  وجود دارد؟

 

روشهای غیر جراحی برای درمان این بیماری موفقیت چشمگیری نداشته اند. خارج کردن موهای داخل سینوس از طریق سوراخها و تراشیدن مستمر موهای اطراف، و یا تزریق فنل بداخل سینوس اگر چه ممکن است،گاهی موثر باشند ولی احتمال عود در این نوع درمانها بسیار زیاد است.در حال حاضر جراحی موثرترین روش درمان سینوس پایلونیدال می باشد. اما روشهای متفاوتی برای جراحی این بیماری وجود دارد.

 

1 – باز گذاشتن زخم: در این روش تمام سینوس پایلونیدال همراه با قسمتی از پوست سالم برداشته شده و زخم باز گذاشته میشود تا بتدریج خودش بسته شود. در این مدت که بطور متوسط هشت هفته طول می کشد زخم باید روزی یک تا سه بار شستشو و پانسمان شود. در این روش 8 تا 21% شانس عود گزارش شده و ممکن است بهبودی و بسته شدن زخم طولانی تر شود و ماهها به درازا بکشد. امتیاز این روش آن است که در صورت عفونت، چرک داخل زخم نمی ماند و خارج میشود.

 

2 – بستن ساده زخم: بعد از برداشتن کامل سینوس پایلونیدال، می توانیم دو طرف زخم را با کمک بخیه های قوی و مناسب طوری به هم نزدیک کرده و بدوزیم که فضای خالی ما بین آنها کاملاً پر شود. در این روش، شانس باز شدن زخم، و عود زیاد می باشد.

 

3 – باز گذاشتن زخم و دوختن لبه های آن به کف زخم: این همان روشی است که به مارسوپیالیزاسیون(marsopialization ) معروف شده است. بعضی معتقدند در این روش هر چند که زخم باز می باشد ولی ترمیم زخم سریع تر اتفاق می افتد ولی مدت بهبود زخم در این روش بین 3 تا 5 هفته گزارش شده است.

 

4 – باز کردن سقف سینوسها و تراشیدن لایه داخلی آنها: در این روش، در واقع سینوس پایلونیدال برداشته نمیشود و فقط لایه اپی تلیالیزه ی داخل حفرات سینوس با کورت (curet) برداشته میشود (کورتاژ). این روش هر چند ساده است ولی شانس عود بیماری تا 19% و زمان بهبودی کامل زخم تا 8 هفته گزارش شده است.

 

5 – بستن زخم با کمک روشهای جراحی پلاستیک: روشهای مختلف جراحی پلاستیک مانند Z-plasty ، فلاپ رومبوئید و فلاپهای دیگر، برای بستن زخم سینوس پایلونیدال ذکر شده اند. بدین ترتیب علاوه بر آنکه زخم بهبودی سریعتری دارد، علت زمینه ای عود، یعنی گودی بین دوسرین( natal cleft ) نیز اصلاح می گردد. با روشهای پلاستیک هر چند که شانس عود کمتر میشود ولی هنوز مواردی از عود دیده میشود. یکی از علل عود در این روشها، این است که تمام یا قسمتی از اسکار محل ترمیم، در خط وسط قرار می گیرد و وجود این ناحیه ضعیف پوستی در یک محلی که کشش زیادی را متحمل می شود، شانس عود را افزایش می دهد.

 

6 – بستن زخم به روش کاریداکیس: کاریداکیس روشی را برای بستن زخم محل سینوس پایلونیدال پیشنهاد داده است که نوعی روش جراحی پلاستیک است و علاوه بر آنکه، گودی بین دوسرین اصلاح می گردد، خط اسکار محل ترمیم زخم نیز به یکی از دو طرف منتقل میشود. بنابراین از تمام علل زمینه ای که ممکن است باعث عود بیماری شوند، پیشگیری میگردد.

 

5 – بهترین روش درمانی کدام است؟

 

در بیماری سینوس پایلونیدال بهترین روش درمانی روشی است که خصوصیات زیر را داشته باشد:

 

- کمترین میزان عود

- کمترین میزان و عوارض بعد از عمل

- سریعترین بهبودی زخم

- زودترین زمان بازگشت به محل کار

 

روش کاریداکیس در بین تمام گزارشات درمانی سینوس پایلونیدال کمترین میزان عود یعنی 1% (در پیگیری به مدت 2 تا 20 سال در 6545 بیمار) را به خود اختصاص داده است. بهبودی کامل زخم 1 تا 1/5 هفته گزارش شده. و بنابراین، می توان انتظار داشت بیماران در مدت زمان کوتاهی بعد از عمل، توانایی بازگشت به کار را داشته باشند. هرچند که روش کاریداکیس یکی از بهترین روشهای درمانی میباشند ولی در درصد کمی از بیماران عفونت و باز شدن سطحی زخم وجود دارد که البته با درمانهای ساده قابل علاج میباشند. همچنین اسکار زخم چون در گودی بین دوسرین قرار نمی گیرد، ممکن است قابل مشاهده باشد.

لیزر در درمان سینوس پیلونیدال نقشی بیش از یک چاقوی جراحی ندارد وکمکی به کاهش عوارض یا تسریع بهبودی زخم یا کاهش عود نمی کند.

پیشنهاد ما به بیماران این است که؛ با توجه به شرایط خود؛ بین روش کاریداکیس و باز گذاشتن زخم, یکی را انتخاب کنند. این دو روش هر دو قابل قبول هستند وبرای هر بیمار خاص ممکن است یکی از این دو روش بهتر باشد. در روش کاریداکیس بطورکلی زخم زودتر خوب میشود و بیمار زودتر میتواند به کارهای قبلی خود بازگردد و شانس عود بیماری نیز کمتر است.در روش باز گذاشتن زخم احتمال عفونت زخم صفر است و ظاهر چین بین دو سرین تغییری نمیکند و عمل ساده تر کوتاهتر وکم هزینه تر می باشد.

5 6

 

9

 

7 8

 

 

 تاريخ : جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ | 15:55 | نویسنده : روشنایی
 مدیریت درمانگاه قایم در راستای خدمات رسانی واسایش همشهریان محترماقدام  به جذب پزشکان فوق تخصص وجراحان و  متخصصان  دارای بورد نموده است

                                      پزشکان فوق تخصص

متخصص داخلی وفوق تخصص غدد                  روزهای دوشنبه                       دکتر اسماعیل فرجی

جراح ومتخصص ارتوپد وفوق تخصص زانو             روزهای چهارشنبه                    دکتر فرهاد افاقی  

                          پزشکان  متخصص

متخصص وجراح عمومی وعروق                       شنبه  هاوچهار شنبه ها             دکتر کیوان کاشی زنوزی

متخصص و جراح زنان وزایمان                          همه روزه                                 دکتر زهرا اذرخش

جراح ومتخصص چشم                                 دوشنبه ها                                دکتر رافعتی

جراح ومتخصص چشم                                 پنجشنبه ها                              دکتر سارا پاکدل

جراح ومتخصص ارتوپد                                  روزهای جمعه                            دکترکریم عیوضی    

جراح و متخصص گوش وحلق و بینی               روزهای سه شنبه                        دکتر وقاری 

جراح ومتخصص گوش وحلق وبینی                 روز های دوشنبه                            دکتر  نوجوان

سونوگرافی ورادیولوژی                                 همه روزه                                 دکتر انصاری

متخصص طب فیزیکی وتوان بخشی                 سه شنبه ها                             دکتر رحیمی

متخصص پوست                                        شنبه ها                                   دکتر دلیلی

متخصص داخلی                                       وچهارشنبه ها                        دکتر سفید موی اذر

متخصص مغز واعصاب                                یکشنبه ها                                 دکتر الیار صادقی

متخصص اعصاب وروان                               چهارشنبه ها                              دکتر اسدلو

متخصص داخلی عفونی                             جمعه ها                                  دکتر اکرمیان

متخصص کودکان                                     یکشنبه  تا جمعه                          دکتر عیوضی                                  جراح و دندانپزشک ( قرداد با بیمه سینا و کارت طلایی معلمان 

جراح ودندانپزشک                                            پنجشنبه                                                        دکتر برزگر

متخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)        دوشنبه ها                                             دکتر شهرام حسین   زاده

جراح دندان پزشک                                         یکشنبه وچهارشنبه                                        دکتر گشاده رو

پزشکان  عمومی  ۲۴ساعته

مشاوره روانشناسی    همه روزه            باوقت قبلی            

مشاوره تغذیه ورژیم درمانی    روزهای زوج    اقای چایچی             روز های فرد خانم جهانشاهی

دیگر خدماتی مامایی        خدمات پزشکی    تزریقات و پانسمان  بخیه  ویزیت در منزل  صدور گواهی فوت  تست حاملگی       نوار قلبی     گچ گیری اتل بندی  تست قند خون  (۲۴ ساعته )                                                                        

قرارداد  و همکار کلیه های  بیمه های خدمات درمانی و بیمه نیروهای مسلح و تامین اجتماعی   بیمه ابران وبیمه نوین (شهرداری)

بیمه سینا  (اب وفاضلاب وبرق ) کارت طلایی اموزش وپرورش پزشکان عمومی ومتخصص

 ادرس   عجبشیر میدان نماز     زیر زمین مسجد جامع         ۴ -  ۱ ۰۴۲۲۶۲۲۹۴۰                                                                                             

                                                                           مدیریت  : روشنائیتاريخ : جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۲ | 21:51 | نویسنده : روشنایی
دکتر صادقی: متخصص مغز واعصاب

 روز های یکشنبه  بعد از ظهر تاريخ : شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ | 1:46 | نویسنده : روشنایی
قبولی دکتر میر سجاد قایمی درازمون دستیاری جراحی مغز واعصاب ودکتر امید مشربی درازمون دستیاری تخصصی داخلی تبریک عرض مینمایم

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 0:7 | نویسنده : روشنایی

بیماری پارکینسون: علل، نشانه ها و روشهای درمانی

تعریف

بیماری پارکینسون اختلالی پیش رونده در سیستم عصبی است که روی حرکات بدن تاثیر می گذارد. این مشکل به طور تدریجی ایجاد می شود و معمولاً با یک لرزش قابل توجه در فقط یکی از دستان شروع می شود. بااینکه لرزش دست می تواند یکی از متداولترین علائم بیماری پارکینسون باشد، این اختلال معمولاً موجب کند شدن حرکات بدن می شود.

خانواده و دوستان ممکن است متوجه شوند که صورت فرد هیچ حالتی نشان نمی دهد و دستان او حین راه رفتن تاب نمی خورد. صحبت کردن فرد آرام و نامفهوم می شود. علائم بیماری پارکینسون با پیشرفت بیماری بدتر می شود.

بااینکه هیچ درمانی برای بیماری پارکینسون وجود ندارد، انواع داروهای مختلفی برای درمان علائم آن وجود دارد. در برخی موارد، پزشک ممکن است جراحی را تجویز کند.

علائم

علائم بیماری پارکینسون در افراد مختلف متفاوت است. علائم اولیه آن ممکن است مخفی بوده و مشخص نشوند. علائم معمولاً از یک سمت بدن شروع می شوند و حتی بعد از تحت تاثیر قرار دادن هر دو طرف بدن وضعیت آنها در سمت اول بدتر باقی می ماند. علائم و نشانه های بیماری پارکینسون عبارتند از:

·         لرزش: لرزش همراه با بیماری پارکینسون از دست شروع می شود. ساییدن عقب جلوی شست دست و انگشت سبابه جزء علائم متداول است و در مواقعی که دست در حال استراحت است ایجاد می شود. اما همه افراد مبتلا به این بیماری دچار لرزش نمی شوند.

·         کند شدن حرکات: با گذشت زمان بیماری پارکینسون توانایی فرد در  انجام حرکات اختیاری را کاهش می دهد و ممکن است باعث دشوار و زمان بر شدن حرکات بسیار ساده شود. موقع راه رفتن قدم های فرد کوتاه تر می شود یا پا به کف زمین می چسبد و برداشتن قدم دشوار می شود.

·         سفت شدن عضلات: این مشکل ممکن است در هر قسمتی از بدن ایجاد شود. این سفت شدگی ممکن است آنقدر جدی باشد که دامنهه حرکات فرد را محدود کرده و موجب درد شود. فرد معمولاً با تاب نخوردن دست ها موقع راه رفتن متوجه این مشکل می شوند.

·         اختلال در وضعیت و تعادل بدن: بیماری پارکینسون ممکن است موجب خم و دولا شدن بدن شود. مشکل در حفظ تعادل هم ممکن است اتفاق بیفتد که البته معمولاً در مراحل پایانی بیماری روی می دهد.

·         زوال حرکات غیرارادی: پلک زدن، لبخند زدن و تاب خوردن دست ها موقع راه رفتن همه اعمالی ناخودآگاه و بخشی طبیعی از بدن انسان هستند. در بیماری پارکینسون این اعمال از بین می رود. بسیاری از بیماران ممکن است هرگز پلک نزنند و چشمهایشان همیشه خیره باشد و برخی نیز موقع حرف زدن حالت چهره شان تغییر نمی کند.

·         تغییر در گفتار: بسیاری از افراد مبتلا به بیماری پارکینسون در حرف زدن دچار مشکل می شوند. ممکن است آهسته تر، تند تر، یا با حالتی یکنواخت حرف بزنند یا کلماتی را مدام تکرار کنند.

·         زوال عقل: در مراحل آخر بیماری پارکینسون برخی افراد دچار مشکلات حافظه و نظم فکری می شوند. برای تخفیف این علامت معمولاً داروهای آلزایمر در دوز پایین تجویز می شود.

چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟

درصورت مشاهده هر یک از علائم که در بالا اشاره شد باید برای تشخیص بیماری و پیدا کردن علت آن به پزشک مراجعه شود.

عوامل

علت دقیق بیماری پارکینسون هنوز شناخته نشده است اما عوامل مختلفی ممکن است در پیدایش آن نقش داشته باشند، مانند:

·         ژنتیک: محققان تغییرات ژنتیکی خاصی را پیدا کرده اند که در ایجاد بیماری پارکینسون نقش دارد. علاوه بر این، دانشمندان گمان می کنند که تغییرات ژنتیکی دیگری نیز ، چه ارثی و چه تحت تاثیر وضعیت محیطی، ممکن است موجب پیدایش بیماری پارکینسون شود.

·         محرک های محیطی: قرار گرفن در معرض مواد سمی یا برخی ویروس های خاص ممکن است علائم و نشانه های بیماری پارکینسون را تحریک کند. بعلاوه، تغییرات متعدد دیگری نیز در مغز افراد مبتلا به پارکینسون یافت شده است. اما نقش این عوامل در ایجاد این بیماری هنوز مشخص نیست. این تغییرات عبارتند از:

o        کمبود دوپامین: بسیاری از علائم بیماری پارکینسون درنتیجه کمبود پیام رسان شیمیایی در مغز که دوپامین نامیده می شود ایجاد می شود. این اتفاق در اثر مرگ یا اختلال برخی سلولهای خاص مغزی که دوپامین تولید می کنند ایجاد می شود. علت و چگونگی این اتفاق هنوز مشخص نیست.

o         پایین بودن سطح نورپینفرین: اختلال در پایانه های عصبی  که یک پیام رسان شیمیایی مهم دیگر که نورپینفرین نام دارد را تولید می کند، نیز  در افراد مبتلا به پارکینسون دیده می شود. نورپینفرین نقش مهمی در تنظیم سیستم عصبی غیرارادی دارد که عملکردهای غیرارادی بدن مثل تنظیم فشارخون را بر عهده دارد.

o        وجود جسم لوی: دسته های غیرعادی پروتئین که جسم لوی نام دارد در مغز افراد مبتلا به پارکینسون دیده می شود. هنوز علت وجود جسم لوی در آن ناحیه و آسیب هایی که ممکن است در بر داشته باشد مشخص نیست.

عوامل خطرزا

عوامل خطرزای بیماری پارکینسون عبارتند از:

·         سن: جوانان معمولاً کمتر به این بیماری مبتلا می شوند. این بیماری معمولاً در میانسالی و سالخوردگی اتفاق می افتد و با افزایش سن  خطر ابتلا به آن بالا می رود.

·         وراثت: داشتن یک خویشاوند نزدیک مبتلا به بیماری پارکینسون احتمال ابتلای فرد به این بیماری را افزایش می دهد اما بااینحال خطر ابتلای فرد بیش از 4 تا 6 درصد نیست.

·         جنسیت: مردان بیشتر از زنان به بیماری پارکینسون مبتلا می شوند.

·         قرار گرفتن در معرض مواد سمی: قرار گرفتن مداوم در معرض موادسمی ضد گیاه و حشره کش ها خطر ابتلا به این بیماری را بالا می برد.

عوارض جانبی

بیماری پارکینسون معمولاً عوارض جانبی زیر را نیز به همراه دارد:

·         افسردگی: افسردگی درمیان بیماران مبتلا به پارکینسون بسیار متداول است. قرار گرفتن تحت درمان افسردگی کنار آمدن با سایر مشکلات بیماری را آسان تر می کند.

·         مشکلات خواب: افراد مبتلا به پارکینسون معمولاً برای خوابیدن مشکل دارند و معمولاً در طول شب بارها بیدار می شوند. در طول روز نیز ممکن است دچار حملات خواب شوند.

·         مشکل در جویدن و بلعیدن: عضلاتی که برای بلعیدن استفاده می شوند در مراحل آخر بیماری پارکینسون تحت تاثیر قرار می گیرند و خوردن را دشوار می کند.

·         مشکل ادراری: بیماری پارکینسون معمولاً بی اختیاری ادرار یا نگه داشتن ادرار را به همراه دارد. برخی داروهایی که برای بیماری پارکینسون تجویز می شود ادرار کردن را دشوار می کند.

·         یبوست: بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری به خاطر کند تر شدن عملکرد دستگاه گوارش دچار یبوست می شوند. همچنین یبوست ممکن است یکی از عوارض جانبی داروهایی باشد که برای درمان پارکینسون تجویز می شود.

·         ناتوانی جنسی: بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری دچار کاهش میل جنسی می شند. این مسئله ممکن است ریشه روانشناسی و فیزیکی داشته باشد یا فقط در نتیجه عوامل جسمی ایجاد شده باشد.

داروهای مربوط به بیماری پارکینسون نیز ممکن است مشکلات بسیاری مثل تکان ها و حرکات ناگهانی و غیرارادی دست و پاها، توهم، بی خوابی و افت فشار خون در موقع ایستادن را به دنبال داشته باشد.

آماده شدن برای ویزیت پزشک

بهتر است که ابتدا نزد پزشک خانوادگیتان بروید و احتمالاً او شما را به متخصص بیماری های سیستم عصبی (متخصص اعصاب) ارجاع می کند.

ازآنجا که ویزیت های دکتر کوتاه هستند و در عین حال مسائل زیادی باید در آن مطرح شود، خیلی خوب است که از قبل خود را آماده کنید. در زیر  به برخی اطلاعات لازم برای آماده کردن شما برای ملاقات با پزشک اشاره می کنیم.

چه می توانید بکنید

·         علائم خود را یادداشت کنید. حتی علائمی که ممکن است بی ارتباط به دلیل وقت گرفتنتان از دکتر باشد.

·         اطلاعات شخصی مهم خود را یادداشت کنید، ازجمله هر گونه استرس یا تغییراتی که اخیراً در زندگی داشته اید.

·         لیستی از کلیه داروهایی که مصرف می کنید تهیه کنید ازجمله ویتامین ها و مکمل ها.

·         درصورت امکان از یکی از اعضای خانواده یا یکی از دوستان بخواهید که همراهتان بیاید. گاهی اوقات به خاطر سپردن همه اطلاعاتی که پزشک در اختیارتان می گذارد دشوار است از اینرو همراهتان می تواند مطالبی که فراموش کرده اید را به یادتان بیاورد.

·         سوالاتی که می خواهید از دکتر بپرسید را یادداشت کنید. آماده کردن لیستی از سوالاتتان به شما کمک می کند از زمانتان بهترین استفاده را ببرید. مهمترین سوالاتی که می توانید درمورد بیماری پارکینسون بپرسید از قرار زیر است:

o        دلیل این علائم در من چه می تواند باشد؟

o        آیا ممکن است این علائم دلیل دیگری هم داشته باشد؟

o        چه آزمایشاتی باید انجام بدهم؟ آیا این آزمایشات آمادگی خاصی می خواهد؟

o        بیماری پارکینسون معمولاً چطور پیشرفت می کند؟

o        آیا به مراقبت طولانی مدت نیاز دارم؟

o        چه درمان هایی موجود است و شما کدام را برای من توصیه می کنید؟

o        انتظار چه عوارض جانبی را باید از درمان خود داشته باشم؟

o        اگر درمان اثر نکرد یا متوقف شد آیا نیاز به درمان های دیگری است؟

o        من مشکلات سلامتی دیگری هم دارم، چطور می توانم به بهترین نحو همه این مشکلات را با هم کنترل کنم؟

o        آیا فعالیت هایم باید محدود شوند؟

o        آیا داروهایی که برایم تجویز کرده اید جایگزین هم دارند؟

o        آیا بروشور یا جزوات دیگری درمورد بیماریم وجود دارد که به منزل ببرم؟ از چه وب سایت هایی می توانم در این زمینه اطلاعات بگیرم؟

علاوه بر سوالاتی که برای پرسیدن از پزشکتان آماده کرده اید، هر سوال دیگری که حین ویزیت برایتان به وجود آمد را هم حتماً بپرسید.

از پزشکتان چه انتظاری داشته باشید؟

پزشکتان احتمالاً سوالاتی از شما می پرسد. آماده بودن برای پاسخگویی به آنها در زمان صرفه جویی می کند و دیگر وقت می کنید که نکات دیگری را هم با پزشک در میان بگذارید. پزشک احتمالاً سوالات زیر را از شما می پرسد:

·         کی برای اولین بار علائم بیماری را مشاهده کردید؟

·         آیا این علائم دائمی هستند یا اتفاقی؟

·         آیا کار خاصی علائم شما را بهتر می کند؟

آزمایشات و تشخیص

هیچ آزمایش مشخصی برای بیماری پارکینسون وجود ندارد به همین دلیل تشخیص این بیماری در مراحل اولیه آن بسیار دشوار است. همچنین علائم بیماری پارکینسون ممکن است براثر مشکلات دیگری نیز به وجود بیایند. بعنوان مثال، سایر اختلالات عصبی، سموم، ضربه در سر و حتی برخی داروها مثل کلورپرومازین (تورازین)، پروکلورپرازین (کومپازین) یا متاکلوپرامید (رگلان) هم ممکن است علائم بیماری پارکیسنون را به وجود آورند.

تشخیص بیماری پارکینسون براساس سابقه پزشکی و آزمایشات عصب شناسی فرد انجام می گیرد:

·         سابقه پزشکی: پزشک درمورد داروهایی که مصرف می کنید و سابقه این بیماری در خانواده از فرد سوال خواهد کرد.

·         آزمایش عصب شناختی: این آزمایش شامل ارزیابی راه رفتن و هماهنگی فرد و همچنین برخی کارهای دستی ساده می شود.

درصورت داشتن موارد زیر بیماری پارکینسون برای فرد تشخیص داده می شود:

·         داشتن حداقل دو یا سه مورد از علائم اصلی بیماری پارکینسون مثل لرزش، کند شدن حرکات و فت شدن عضلات.

·         شروع علائم در یک سمت از بدن.

·         افزایش شدت لرزش ها در زمان استراحت، مثلاً وقتی دست فرد روی پای او قرار گرفته است.

·         بهبودی قابل توجه با مصرف داروی لوودوپا (Levodopa)که داروی مخصوص پارکینسون است.

درمان و داروها

بیماری پارکینسون هیچ درمانی ندارد اما داروهایی را می توان برای بهبودی علائم بیماری تجویز کرد و در برخی موارد جراحی هم می تواند موثر باشد. پزشک از فرد می خواهد که تغییراتی در سبک زندگی خود به وجود آورد مثل استفاده از تن درمانی، داشتن یک رژیم غذایی سالم و ورزش کردن و استفاده از داروهای تجویز شده.

- داروها

داروها با افزایش ذخیره دوپامین مغز برای کنترل مشکلات مربوط به راه رفتن، حرکت و لرزش موثر هستند. اما مصرف دوپامین به تنهایی موثر نیست چون نمی تواند وارد مغز شود.

واکنش اولیه شما به درمان پارکینسون ممکن است قابل توجه باشد اما با گذشت زمان فواید داروها کم کم از بین می رود اما بااینحال علائم بیماری همچنان به خوبی کنترل می شوند.

نمونه داروهایی که پزشک ممکن است تجویز کند عبارتند از:

·         لوودوپا (Levodopa): موثرترین دارو برای بیماری پارکینسون است که ماده ای طبیعی در بدن می باشد. وقتی به شکل قرص استفاده شود به داخل مغز می رود و به دوپامین تبدیل می شود. لودوپا برای ساختن دارویی ترکیبی سینمت (Sinemet) با کاربیدوپا ترکیب می شود.  کاربیدوپا از تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در خارج از مغز  جلوگیری می کند. در اروپا لوودوپا با ماده ای مشابه به نام بنسرازید ترکیب می شود و تحت نام تجاری مادوپار (Madopar)فروخته می شود.

با پیشرفت بیماری تاثیر این دارو کمتر می شود و نیاز به تنظیم دارویی وجود دارد. عوارض جانبی لوودوپا شامل حرکات غیرارادی می شود که با کاهش دوز مصرفی رفع میشود اما گاهی اوقات به قیمت کاهش کنترل علائم بیماری. این دارو نیز مثل سایر داروهای مربوط به بیماری پارکینسون در موقع ایستادن فشارخون فرد را پایین می آورد.

·         شبه دوپامین ها: مثل لوودوپا، این داروها به دوپامین تبدیل نمی شوند. درعوض تاثیر دوپامین در مغز را تقلید می کنند و باعث واکنش دادن سلولهای عصبی می شوند. البته این داروها به اندازه لوودوپا برای درمان علائم این بیماری موثر نیستند. اما دوام بیشتری دارند و گاها برای از بین بردن وقفه لوودوپا استفاده می شود.

این داروها به شکل قرص موجود هستند مثل پرامیپکسول (میراپکس) و روپینیرول (رکویپ). برای تیکسن سریع از نوع تزریقی این داروها مثل آپومورفین (آپوکین) استفاده می شود.

عوارض جانبی شبه دوپاین ها عباتند از، توهم، بی خوابی، ابقا آب بدن، و پایین آمدن فشارخون در موقع ایستادن. این داروها ممکن است خطر رفتارهای وسواسی مثل فزون خواهی جنسی، اعتیاد به  قماربازی و پرخوری وسواسی را افزایش دهد. در اینصورت می توانید پزشک را در جریان قرار دهید.

·         بازدارنده های MAO B: این نوع از داروها ازجمله سلگیلین (الدپریل) و راساگیلین (آزیلکت) از تجزیه دوپامین طبیعی و دوپامینی که با مصرف لوودوپا ساخته می شود جلوگیری می کند. این کار را با بازداشتن فعالیت آنزیم مونوآمین اکسیداز B (MAO B)، آنزیمی که دوپامین را در مغز متابولیز می کند، انجام می دهد. عوارض جانبی این داروها بسیار نادر است اما ممکن است شامل سرگیجه، سردرد، توهم و آشفتگی باشد. این داروها را نمی توان همراه با داروهای ضدافسردگی، آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین (Cipro) یا برخی دارهای مسکن استفاده کرد.

·         بازدارنده های کاتکول او-متیل ترنسفراز (COMT): این داروها با بازداشتن آنزیمی که لوودوپار ا تجزیه می کند، تاثیر درمان کاربیدوپا-لوودوپا را طولانی تر می کند. تولکاپون (تاسمار) موجب تحریب و نارسایی کبد می شود و معمولاً فقط برای بیمارانی استفاده می شود که به سایر درمان ها واکنش نمی دهند. انتاکاپون (کومتان) مشکلی برای کبد ایجاد نمی کند و اکنون به همراه کاربیدوپا و لوودوپا در دارویی به نام استالوو (Stalevo) استفاده می شود. اما ممکن است موجب بدتر شدن سایر عوارض جانبی لوودوپا مثل حرکات غیرارادی، حالت تهوع، آشفتگی یا توهم شود. همچنین ممکن است بی رنگ شدن ادرار شود.

·         آنتی کولینرژیک ها (Anticholinergics): این داروها سالیان طولانی برای کمک به کنترل لرزش همراه با بیماری پارکینسون استفاده می شده است. یکسری داروهای آنتی کولینرجیک مثل بنزتروپین (کوگنتین) و تری هکسی فنیدیل موجود هستند اما فواید نسبتاً کم آنها با عوارض جانبی مثل اختلال حافظه، آشفتگی، یبوست، خشک شدن دهان و چشم ها و اختلال ادرار خنثی می شود.

·         داروهای انسداد گلوتامات (NMDA): ممکن است پزشک آمانتادین (سیمترل) را به تنهایی برای ایجاد یک تسکین کوتاه مدت برای بیماری پارکینسون در مراحل اولیه تجویز کند. همچنین ممکن است درکنار درمان کابیدوپا-لوودوپا برای آنهایی که در مراحل پیشرفته تر بیماری هستند مخصوصاً آنهایی که دچار مشکل حرکات غیرارادی می شوند تجویز کند. عوارض جانبی این دارو عبارتند از ایجاد لکه های بنفش روی پوست و گاهاً توهم.

ورزش درمانی

ورزش برای سلامت عمومی بدن بسیار مهم است اما برای حفظ عملکرد در بیماری پارکینسون نقش حیاتی دارد. ورزش درمانی برای این بیماران توصیه می شود و می تواند به بهبود تحرک، دامنه حرکت و عضلات آنها کمک کند. گرچه برخی ورزش های خاص نمی تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند اما حفظ قوا و چابکی عضلات می تواند به مقابله با گرایشات پیشرونده این بیماری کمک کرده و احساس اعتماد به نفس و توانایی بیشتری به شما بدهد. یک متخصص ورزش درمانی برای بهبود راه رفتن و تعادل شما نیز رویتان کار می کند. متخصص گفتار درمانی هم می تواند مشکلات مربوط به حرف زدن و بلعیدن غذا را بهبود بخشد.

جراحی

تحریک عمیق مغزی فرایند جراحی است که برای درمان بیماری پارکینسون انجام می شود. این فرایند شامل کاشت یک الکترود در عمق مغز برای کنترل حرکات است. میزان تحریکی که از جانب الکترود ارائه می شود با یک دستگاه شبیه دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب که زیر پوست در بالای سینه کار گذاشته می شود کنترل می شود. سیمی که از زیر پست رد می شود این دستگاه را به الکترود وصل می کند.

تحریک عمیق مغز معمولاً برای افرادیکه دچار پارکینسون پیشرفته هستند و به داروهای آن واکنش نمی دهند استفاده می شود. این عمل می تواند نواسانات دارویی را تثبیت کرده و حرکات غیرارادی را نیز کاهش دهد. لرزش هم معمولاً به این عمل واکنش می دهد.

خطرات جدی این عمل متداول نیستند اما شامل خونریزی مغزی یا سکته می شود. خطر عفونت نیز وجود دارد. این عمل برای آنها که به درمان کاربیدوپا-لوودوپا واکنش نمی دهند مفیر نیست.

سبک زندگی و درمان های خانگی

اگر بیماری پارکینسون برای شما تشخیص داده شده است، باید با پزشکتان دنبال یک روش و برنامه درمانی باشید که بیشتری تاثیر را بر علائم شما داشته و کمترین عوارض جانبی را همراه بیاورد. برخی تغییرات خاص در سبک زندگی هم باعث تسهیل این بیماری می شود.

- رژیم غذایی سالم

باید رژیم غذایی متوازن که حاوی مقدار کافی میوه  سبزیجات و حبوبات کامل باشد داشته باشید. این موادغذایی سرشار از فیبر هستند که بسیار برای جلوگیری از یبوست ناشی از بیماری پارکینسون مفید هستند. داشتن یک رژیم غذایی متعادل همچنین موادمغذی مثل اسیدهای چرب امگا 3 که برای بیماران پارکینسونی مفید است را فراهم می آورد.

اگر می خواهید از مکمل های فیبر استفاده کنید دقت کنید که حتماً کم کم آن را با بدنتان آشنا کنید و روزانه به میزان کافی آب بنوشید. درغیر اینصورت یبوست شما بدتر می شود. اگر متوجه شدید که مصرف فیبر علائم شما را بهتر می کند، آنرا به طور منظم استفاده کنید.تاريخ : جمعه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱ | 1:43 | نویسنده : روشنایی
دیفتری

تعریف : یکی از بیماریهای عفونی حاد است که توسط کورینه باکتریوم دیفتریه ایجاد میشود .عامل اصلی ایجاد کننده عوارض دیفتری ، توکسین ناشی از کورینه باکتریوم است و عفونت حاصله بطور معمول به حلق ، حنجره و حفره های بینی محدود میشود ولی گاهی باعث گرفتاری پوست ، ملتحمه ، گوش و ژنیتالیا میگردد در بیماران مبتلا به دیفتری لوزه ها ، بیماری شدید سیتمیک و مرگ و میر ناشی از آن بنحو شایعی عارض میگردد و تمام علائم و عوارض بیماری در اثر اگزو توکسینی ایجاد میشود که در موضع عفونت تولید شده و با انتشار در بدن به سایر نقاط بدن میرسد این بیماری با مصرف توکسوئید دیفتری قابل پیشگیری است ولی عفونت موضعی ممکن است به این روش قابل پیشگیری نباشد.

تعریف موارد دیفتری :

 • مورد مظنون دیفتری : در دیفتری کاربردی ندارد ولی انواع فارنژیت حاد ، نازوفارنژیت حاد با غشاءکاذب و لارنژیت حاد در تشخیص افتراقی آن قرار میگیرند .
 • مورد محتمل دیفتری : با وجود غشاء چسبنده در لوزه ها ، حلق و یا بینی و متعاقب هر یک از موارد لارنژیت ، فارنژیت و یا تونسیلیت مشخص میشود.
 • مورد قطعی دیفتری یک مورد محتمل که از طریق آزمایشگاه تایید شود و یا با یک مورد قطعی آزمایشگاهی از نظر همه گیری ارتباط داشته باشد .

ملاکهای تشخیص قطعی آزمایشگاهی :

· جدا کردن کورینه باکتریوم دیفتریه از نمونه های بالینی

· افزایش حداقل چهار برابر در تیتر آنتی بادی سرمی (به این شرط که دو نمونه سرم قبل از تجویز توکسوئید دیفتری گرفته شده باشد.
توجه: افراد با نتیجه مثبت کشت کورینه باکتریوم ( یعنی افراد حامل بدون علامت ) نباید بعنوان مورد محتمل دیفتری گزارش شوند .

«بیماری دیفتری باید فوری ( تلفنی ) گزارش شود .»

برخورد با بیمار مبتلا به دیفتری

 • ایزولاسیون بیمار : بیمار مشکوک باید بلافاصله بستری و ایزوله شود و تا 14 روز پس از شروع درمان ، هیچگونه ملاقاتی ( مگر با رعایت موازین حفاظتی ) با وی انجام نشود .
 • تجویز آنتی توکسین : آنتی توکسین دیفتری از نوع سرم اسبی است و میزان تجویز آن بر حسب شدت بیماری، مدت علائم و نحوه درمان بیمار ، از 40-20 هزار تا 100 هزارواحد بین المللی متفاوت است دز آنتی توکسین بر حسب وزن و سن تغییر نمی کند حجم و غلظت ویالهای مصرفی در ایران 10000 واحد در 5 میلی لیتر (5CC /U10000 ) است از عوارض درمان با آنتی توکسین ، ایجاد واکنشهای آلرژیک است در نتیجه همیشه قبل از تزریق، باید در رابطه با سابقه آلرژی از بیمار و اطرافیانش سئوال شود.
 • تجویز آنتی بیوتیک : پنی سیلین پروکائین G بمیزان 800 هزار واحد، تزریق عضلانی ، بمدت 2 هفته ، توصیه میشوددر صورت حساسیت بیمار به پنی سیلین ، اریترو مایسین بمیزان روزانه 40 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن ( حداکثر 1 گرم ) تجویز شود .

اقدامات لازم برای موارد تماس با بیمار

· وضعیت واکسیناسیون افراد تماس داشته با بیمار بررسی شود و واکسن اول یا یاد آور مطابق جدول واکسیناسیون تلقیح شود .

· بر اساس دسترسی به امکانات آزمایشگاهی ، قبل از اقدام به درمان تهیه کشت از بینی و گلوی افراد در معرض تماس با بیمار اهمیت دارد (موارد تماس بایستی در شروع بیماری ایزوله گردند )

· برای همه موارد تماس در افراد کمتر از 6 سال سن ، یک درز واکس ثلاث تزریق شود و چنانچه با بیماری در تماس بوده اند که بیماری اش 7 روز طول کشیده و تحت درمان نیز قرار نگرفته است باید از پنی سیلیت بنزاتین بمیزان800.000 واحد نیز استفاده شود.

· در مورد تماس افراد با بیش از 6 سال سن، تزریق یک دز واکسن توام بالغین و پنی سیلین بنزاتین بمیزان 1200.000 واحد ضروری است.

· در صورت حساسیت بیمار به پنی سیلین ، اریترومایسین به میزان 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بیمار در دزهای منقسم (ترجیحاً هر 6 ساعت ) بمدت 10 روز ، برای هر دو گروه سنی پیشنهاد میشود و لیکن تجویز آنتی توکسین توصیه نمیشود .

· کنترل روزانه اعضای خانواده بیمار تا 7 روز ، ضروری است .

کزاز

تعریف : نوعی بیماری عصبی ( نورولوژیک ) است که با افزایش کشش و اسپاسم ماهیچه ها مشخص میشودگاهی این اسپاسم ها موجب آسیب های جدی مانند شکستگی دنده ها و مهره ها و خفگی شده و ممکن است با محرکهایی مانند نسیم ، حرکت ناگهانی ، صدا و نور بروز نماید عامل این بیماری یک نوع باکتری به نام کلستریدیوم تتانی است که هاگ ( اسپور ) تولید میکند .

اهمیت بهداشتی

این باکتری تعداد زیادی اسپور در خاک تولید میکند اسپور باکتری علاوه بر خاک در مدفوع حیوانات اهلی و انسان یافت میشود بنابراین هر نوع زخم عمیق ، میتواند به اسپور این باکتری آلوده شود .

انواع کزاز

1- کزاز نوزادان

· تعریف عامیانه : ناتوانی در مکیدن و سفتی در ماهیچه های صورت و بدن نوزاد از روز سوم تا 28 روز پس از تولد .

· تعریف استاندارد :

- سابقه مک زدن و گریه کردن طبیعی در دو روز اول تولد

- شروع بیماری (کاهش توانایی در مکیدن و گریه غیر طبیعی ) از سومین یا چهارمین روز تولد

- ناتوانی مکیدن به دنبال سفتی عضلانی و یا تشنج و یا هر دو مورد .

تعریف مورد مظنون کزاز نوزادی :

1- مرگ نوزادان در سن 3 تا 28 روزگی که علت آن مشخص نباشد.

2- هر نوزادی که طبق گزارش به علت کزاز نوزادی فوت نموده و مورد بررسی قرار نگرفته است .

تعریف مورد قطعی کزاز نوزادی :

نوزادی که در دو روز اول زندگی بطور طبیعی قادر به مکیدن پستان و گریستن باشد و سپس شروع بیماری بین روزهای سوم تا بیست و هشتم با عدم توانایی در مکیدن شیر که به دنبال آن دچار سفتی عضلات یا اسپاسم میشود .

گزارش تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان و تکمیل لیست خطی و فرم بررسی

2 – کزاز بالغین

 • تعریف عامیانه : هر نوع زخم در هر جای بدن یا عفونت گوش که بدنبال آن باز کردن دهان دشوار خواهد بود و یا با سفتی گردن و یا بدن توام است
 • تعریف استاندارد :

- اشکال در باز کردن دهان یا بلع ، سفتی دردناک گردن ، ماهیچه های شکم و سایر ماهیچه ها به شرط هوشیاری کامل .

- وجود یک زخم غالباً عفونی شده ، یا سابقه جراحت در چند هفته گذشته .

- در موارد شدید ، چهره بیمار به نظر متبسم با ابروهای بالا آمده ، پشت و گردن قوس دار ، بازوهای خمیده محکم جمع شده روی سینه و پاهای کشیده .

- بروز تشنج در بیمار با تحریکات نور ، صدا ، تماس و سایر محرکها .

پیشگیری از کزاز در زخم ها و جراحی ها

1- برخورد صحیح با زخم

- شستشوی زخم با نرمال سالین

- پاک کردن زخم از آلودگی و نسوج مرده

- عدم بخیه زخمهای آلوده و مشکوک

- استفاده منطقی از آنتی بیوتیکها

2- استفاده از تتابولین و یا واکسن کزاز با توجه به نوع زخم

· زخمهای تمیز سطحی و یا خراشیدگی جزئی

· زخمهای آلوده به خاک ، بزاق و فضولات، و زخمهای ناشی از سوختگی ، له شدگی ، یخ زدگی ، گاز گرفتگی و زخمهای نفوذی عمیق

توجه:

- منظور از واکسیناسیون کامل ، 5 بار است .

- مقدار یاد آور توکسوئیدml 5/. برای بچه ها و بالغین است .

- مقدار تتابولین در موارد ضروری 250 واحد ( یک ویال ) است .

- برای زخمهای دارای بافت مرده غیر قابل دبریدمان، زخمهای فراموش شده بیش از 24 ساعت و زخمهای آغشته به محتویات کولون ، فاضلاب و محوطه دامداری ، باید از 500 واحد تتابولین عضلانی استفاده شود .

- موارد تزریق هم زمان تتابولین و توکسوئید کزاز ، باید توسط دو سرنگ و در دو محل جداگانه به صورت عضلانی باشد .

- توکسوئید کزاز بصورت توام با توکسوئید دیفتری عرضه میشود .

سیاه سرفه

تعریف

سیاه سرفه یکی از بیماریهای عفونی واگیردار دستگاه تنفسی است که عانل آن بوردتلا پرتوسیس بوده و در سراسر جهان منتشر میباشدو در تمامی سنین بویژه در کودکان عارض میگردد.

اهمیت بهداشتی بیماری

این بیماری یکی از شایعترین ناخوشیهای مولد سرفه به حساب میاید و سالانه با حدود 51 میلیون نفر مبتلا باعث مرگ حدود 600 هزار نفر میشود از آنجایی که این بیماری تا حدود زیادی قابل پیشگیری و درمان است آگاهی از نحوه برخورد با آن ،اهمیت بهداشتی بسزایی دارد .

تعریف موارد سیاه سرفه :

· مورد مشکوک سیاه سرفه

1. سابقه سرفه شدید

2. سابقه یکی از موارد زیر

- داشتن سرفه مداوم ، بمدت 2 هفته یا بیشتر

- سرفه های مخصوص ( whooping cough)

- وجود استفراغ متعاقب سرفه

· مورد محتمل سیاه سرفه

1. وجود علائم مربوط به مورد مشکوک و وجود یکی از علائم و موارد زیر مطرح کننده مورد محتمل سیاه سرفه است :

در شیرخواران کم سن و سال تر ، وجود سرفه های طولانی بدون هوپ که متعاقب آن آپنه و سیانوز باشد در کودکان بزرگتر ، حملات غالباً به بروز شوک منتهی میشود و گاهی اوقات نیز استفراغ و ترشسحات موکوسی چسبنده ای دیده میشود که حالتی ریش ریش دارد.

2. بیماری که دچار خونریزی زیر ملتحمه ای است

3. بیماری که 4-2 هفته قبل بعنوان مورد مشکوک به سیاه سرفه تحت نظر بوده باشد

4. زمانی که در محل همه گیری سیاه سرفه وجود داشته باشد

5. زمانی که تعداد WBC بیمار ، نشان دهنده تعداد 15000 یا بیشتر لنفوسیت در میلی لیتر خون باشد.

 

 توجه: بین حملات سرفه ، معمولاً یک حالت بهبود مشاهده میشود.

· مورد قطعی سیاه سرفه : وجود علائم مورد محتمل سیاه سرفه همراه با نتیجه مثبت کشت باکتری یا بررسی ترشحات نازوفارنکس از نظر وجود بوردتلا پرتوسیس با روش ایمونو فلورسانس.

برخورد با بیمار

Ÿ ارجاع بیمار به نزدیکترین مرکز مجهز به تسهیلات پزشکی

Ÿ ایزولاسیون تنفسی بیمار پس از شروع آنتی بیوتیک تا 7 روز

Ÿ تغذیه مناسب و تجویز مایعات کافی به بیمار

برخورد با اطرافیان بیمار

 1. واکسیناسیون اولیه یا یاد آورDPT برای کودکان کمتر از 5 سال (چنانچه در 6 ماه گذشته نوبت یادآور دریافت نکرده یاشد ) انجام میشود .
 2. برای افرادی که در معرض تماس بوده اند اریترو مایسین به میزان mg/kg 50 بمدت 10 روز تجویز میشود.
 3. در صورت دسترسی به فرد در تماس با بیمار ،باید از گلو و بینی فرد فوق با سواپ نمونه برداری شود.
اعضای خانواده بیمار ، باید روزانه از نظر بیماری کنترل شوند .تاريخ : یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ | 0:37 | نویسنده : روشنایی

براي تقويت حافظه و نيروي بينايي مؤثر است . درخت بادام، درختي است داراي برگ هاي دراز وباريك، كه گلهايش پيش از روييدن برگ ها شكفته مي شود . ميوه درخت بادام ابتدا داراي پوست سبزو نازك و پوشيده از كرك كه آن را چغاله بادام مي نامند كهپس از...

براي تقويت حافظه و نيروي بينايي مؤثر است .
درخت بادام، درختي است داراي برگ هاي دراز وباريك، كه گلهايش پيش از روييدن برگ ها شكفته مي شود . ميوه درخت بادام ابتدا داراي پوست سبزو نازك و پوشيده از كرك كه آن را چغاله بادام مي نامند كهپس از مدتي سفت وسخت مي شود .
مغز بادام بر دو نوع است: شيرين وتلخ .
بادام شيرين را خام يا بو داده مي خو رند واز آن روغن نيز گرفته مي شود. اين روغن در پزشكي وصنعت صابون سازي كاربرد دارد . نام عربي بادام «لوز» است، چغاله بادام ميوه اي مغزي، تقويت كننده معده و آب آن لثه دندان را محكم مي كند.
قسمت هاي مورد استفاده درخت بادام عبارتند از:
1-پوست بادام 2- برگ بادام 3- شكوفه بادام 4- مغز بادام 
2-خواص بادام :
ـ بادامميوهاي سرشار از ويتامين ب1، ب2، پ پ، قند،كلسيمومواد چربي است .
ـ دانشمندان بزرگ اسلام (بئ علي سينا، زكرياي رازي)بادام را به عنوان نرم كننده سينه، آرام كننده سوزش ادرار، تقويت كننده معده وريه وپاك كننده روده ها تجويزمي كرده اند .
ـ زكرياي رازي عقيده داشت، بادام هوش را زياد كرده وبدن را فربه و چاق مي كند .
ـ بادام، داراي مقداري آهك ومقدار قابل توجهي فسفر است كه اثر كاملي بر مغز وسيستم عصبي دارند .
ـ بادام رسيده خشك بي اندازه مقوي است و براي كساني كه دچار كمبود كلسيم شده اند، غذايي عالي است .
ـ از بادام شيرين روغني استخراج مي كنند كه مسهل است و مقدار مصرف آن براي اشخاص بزرگسال 60گرم و بچه ها 15تا 10گرم است كه بايد صبح ناشتا خورده شود.
ـ اگر زخم اگزما را با روغن بادام شيرين چرب كنند، در بهبود آن تسريع خواهد شد . 
ـ براي تقويت امعا مي توان پايين شكم رابا روغن بادام شيرين هر صبح وشب مالش داد. 
ـ روغن مايع بادام شيرين، براي آرام كردن درد گوش خيلي مفيد است به اين منظور بايد نيم قاشق قهوه خوري كوچك روغن بادام را شب، هنگام خواب در گوش بچكانند .
ـ براي نرم نگه داشتن دست ها در زمستان بهبود ترك دستها مي توان روغن بادام شيرين را به اندازه مساوي با كره و كاكائو مخلوط كنيد و مانند پماد به دست هاي خود بماليد. 
روغن بادام شيرين، سرفه هاي خشك با منشأ عصبي را تسكين مي دهد. روغن بادام شيرين ، اخلاط غليظ را به راحتي دفع مي كند. در اين دو مورد بايد افراد بالغ، صبح و ظهر و شب هر دفعه يك قاشق مربا خوري روغن بادام بخورند.
روغن بادام در معالجه قولنج كليه، سنگ كليه، وجود خون در ادرار، دردهاي زايماني، بي تابي هاي كودك بر اثر دل پيچه، حالات تشنجي شيرخواران به صورت خوراكي يا تنقيه به كار مي رود.
-ماساژ سر با روغن بادام شوره سر را از بين مي برد.
-روغن بادام، خشونت حلق را بر طرف مي كند براي اين منظور 1تا 2 قاشق غذاحوري روغن بادام شيرين را در يك ليوان آب گرم ريخته و غرغره كرده و در صورت تمايل بعد از غرغره مي توان آن را فرو داد.
-براي جلوگيري از پيشرفت قوز ( خميدگي مهره هاي پيرمردها ) و درمان آن بايد روغن بادام شيرين را كمي گرم كرده و روزي چند مرتبه در محل مهره هاي تازه كج شده ماليد و بيمار را به پشت خواباند.
-اگر 50 گرم پوست خشك و زرد رنگ بادام شيرين را در 1 ليتر آب بجوشانيد و افراد بالغ صبح و ظهر و شب، هر دفعه يك استكان به همراه كمي شمر بنوشند و اطفال نصف استكان ، گلودرد و سرفه هاي پي در پي ، التهاب مجاري تنفس را تسكين مي دهد.
-شكوفه بادام شيرين، مسهل ملايمي است كه به صورت دم كردن به اطفال مي دهند.
-برگ بادام، صفرابر و مقوي كبد است و از آن جوشانده اي تهيه مي كنند كه با شكر شيرين كرده و به تدريج گاهي يك استكان مي خورند.
-بادام براي تقويت حافظه نيروي بينايي مؤثر است.
-از بادام شيرين شربتي تهيه مي كنند كه در مورد التهاب و تورم اعضاي تناسلي و ادرار مفيد است. اين شربت خنك و مسكن است. بدين منظور بايد يك كيلو بادام را پوست كند و آن را در هاوني كه كمي آب دارد كوبيد تا خميري بدست آيد و سپس آن را با يك ليتر آب و 500 گرم شكر مخلوط كرده و صاف مي كنند و 700 گرم قند و 200 گرم عرق بهار نارنج را به آن اضافه مي كنند.
-از دم كرده 30 گرم برگ و 15 گرم شكوفه درخت بادام مخلوطي را به وجود مي آورند كه ادرار را زياد مي كند و مسهل و كرم كش است.
-اگر بادام را بو دهيد و آن را مثل قهوه بساييد، جانشين قهوه خواهد شد كه هيچ ضرري نخواهد داشت.
-اگر برگهاي تازه و سبز درخت بادام را به صورت مرهم روي سوختگي و كوفتگي بگذارند مفيد خواهد بود.
-بادام بسيار غذاي خوبي است و مخصوصاً به خانم ها توصيه مي شود هنگامي كه حامله هستند و يا شير مي دهند آن را مصرف كنند. زيرا باذام مقوي و نيروبخش است و بر روي سلامتي نطفه اثربه سزايي دارد.
مغز بادام شيرين است و به علت داستن فسفر، بهترين درمان بيماري مغزي و عصبي است.
پروتئين گياهي فراوان در بادام به مردان براي پشت سر نهادن يأس و نااميدي مردانه، كمك مي كند.
تذكرات:
1-خوردن زياد بادام، موجب ناراحتي معده و دستگاه هاضمه مي شود.
2-براي هضم بهتر بادام بايد آن را خوب و به آرامي جويد و در دهان نرم كرد و سپس فرو داد. تاريخ : چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ | 22:53 | نویسنده : روشنایی

بیماری های آمیزشی


مطالبی در مورد بیماری های آمیزشی : عفونت آمیزشی یکی از بیماری های شایع در جهان است و صدمات زیادی از نظر اقتصادی واجتماعی به بسیاری از کشورها وارد می نمایید .

ظهور وگسترش عفونت HIV وایدز ، تاثیر به سزایی بر کنترل واداره کردن عفونت های مقاربتی گذاشته است نقص در تشخیص و درمان آن در مراحل اولیه ممکن است عوارض ومشکلات شدیدی را از جمله نازایی ،مرگ جنین ،حاملگی خارج رحمی ،بیماری های بدخیم آنوژنیتال ،مرگ زود هنگام و عفونت نوزاد وشیر خوار ایجاد نمایید بین STI وانتقال HIV ارتبا طی نزدیک وجود دارد ومشخص شده است که هر دو نوع با زخم وبدون زخم STI انتقال جنسی HIV را افزایش می دهد بیماری های آمیزشی بیشترین عامل بیماری در مردان جوان 15-44 ساله است. 

سالیانه بیش از 60 میلیون مورد سوزاک و12 میلیون سیفلیس جدید در جهان بروز می کند.
سالیانه 80 میلیون کلامیدیازیس در جهان اتفاق می افتد.
قریب 120 میلیون زنان باردار در جهان به تریکو موناس واژینالیس آلوده هستند.

تعریف بیماری های آمیزشی : عبارتند از بیماری های که بطور عمده در نتیجه تماس جنسی با فرد آلوده ویا از طریق مادر آلوده به کودک منتقل می شود
به علت مسری بودن ،عوارض ناشی از عدم درمان بیماری های آمیزشی عبارتند از بیماری های که بطور عمده در نتیجه تماس جنسی با فرد آلوده ویا از طریق مادر آلوده به کودک منتقل می شود ،پیشگیری وکنترل این بیماری ها ضروری است

شایع ترین علائم بیماری های آمیزشی :
در زنان : ترشح واژینال ،زخم دستگاه تناسلی و درد واضح لگنی
در مردان : تورم پوست بیضه ،تورم غدد لنفاوی وترشح مجرا
در نوزادان : قرمزی وترشح چشم

عوامل بیماری زای عفونت های آمیزشی :
1- ویروس ها : هپاتیت بی ،HIV ، تب خال ، زگیل تناسلی
2- باکتری ها:نیسریا گنوره (سوزاک) ، تروپونما پالیدوم (سیفیلیس) کلامیدیا ،گاردنلا(واژینوز باکتریال) ،ٌهموفیلوس دوکره ای
3- قارچ ها : کاندیدا آلبیکنس
4- انگل :تریکو موناس واژینالیس

علائم هفت گانه بیماری های آمیزشی :
1- ترشحات مجاری ادراری
2- زخم های تناسلی
3- ترشحات واژینال (افزایش مقدار ،تغییر بو ،رنگ وقوام همراه با سوزش ،خارش ودرد در زمان تماس جنسی )
4- بیماری التهابی لگن (درد زیر شکم )
5- بزرگی غدد کشاله ران
6- تورم پوست بیضه
7- عفونت چشمی نوزاد

راه های انتقال بیماری های آمیزشی :
- بیشتر از طریق تماس جنسی با فرد آلوده (تماس جنسی معمولی یا مقعدی ) 
- اشتراک در سر سوزن وسرنگ تزریقی آلوده در معتادان تزریقی وخالکوبی 
- از مادر آلوده به جنین یا نوزاد 
- به ندرت از طریق انتقال خون 
- راه های ورود عامل بیماری : اندام تناسلی ،مجاری ادرار ،مخاط دهان ،چشم ،مقعد وخون

انواع شایع عفونت های آمیزشی : 
1- سوزاک
2- سیفیلیس
3- کلامیدیا
4-تب خال تناسلی
5- شانکروئید

سوزاک :  
عامل : نیسریا گنوره
علائم : در مردان 3-8 روز پس از تماس ظاهر میشود وبصورت ترشح از مجرا و سوزش ادرار
در زنان : ترشح واژینال و درد زیر شکم در هنگام نزدیکی
شریک جنسی باید درمان شود

اورتریت غیر سوزاکی  :
علائم : در مردان ترشح آبکی یا شیری از مجرا ، درد در هنگام ادرار کردن
در زنان : سوزش ادرار ،درد خفیف لگنی ،خونریزی بین دو عادت ماهیانه
عامل : کلامیدیا، مایکوپلاسما
شریک جنسی باید درمان شود

تب خال تناسلی :
عامل : ویروس تب خال ساده نوع 2 است
علائم : زخم تناسلی تاول دار دردناک در ناحیه تناسلی که طی چند هفته بهبود می یابد ،ادنوپاتی حساس و نرم ودو طرفه
شریک جنسی باید درمان شود
فرد در زمان علائم نباید تماس جنسی داشته باشد
در صورت بروز یک بار ابتلا توصیه می شود همیشه از کاندوم استفاده شود زیرا آلودگی مستمر است ولی با فاز های بدون علامت

سیفیلیس :
علائم :
مرحله اول :10 -90 روز پس از تماس ،زخم بدون درد ظاهر می شود ،ادنوپاتی یک یا دو طرفه یک هفته بعد از زخم ایجاد می شود
مرحله دوم :2-6 ماه پس از تماس ،علائم بیماری بصورت خستگی ،تب،گلودرد،ریزش مو ها وبثورات پوستی قرینه وبدون خارش ظاهر می شود که خود به خود برطرف می شود
مرحله سوم : پس از 2 سال ،تخریب سیستم عصبی وحتی مرگ اتفاق می افتد

شانکروئید :
عامل: هموفیلوس دو کره ای
علائم : ضایعه اولیه به صورت وزیکول یا پاپول که به طرف زخمی شدن پیش می رود زخم نرم است و اندوره نیست وبسیار دردناک است
یک هفته بعد از ضایعه اولیه ادنوپاتی یک طرفه دردناک وچرکی در 50 درصد موارد ایجاد می شود

واژینیت :
عفونت متداولی در زنان است که گاهی در اثر تماس جنسی ایجاد می شود
علائم : درد ،ترشح،حساسیت وتحریک،قرمزی،خارش وبو،ولی بیشتر افراد بدون علامت هستند
عامل : قارچ،کلامیدیا،گاردنلا،تب خال ،تریکوموناس

- پیشگیری از بیماری های جنسی 
- خویشتن داری در دوران تجرد 
- وفاداری به همسر 
- استفاده از کاندوم به منظور کاهش احتمال خطر 
- جایگزینی رفتار کم خطر به جای پر خطر 
- اقدام برای درمان خود وشریک جنسی به منظور پیشگیری از عفونت مجدد

عوارض بیماری های آمیزشی : 
- مرگ ومیر 
- مشکلات روانی (احساس ترس ،خجالت وگناه ) 
- بارداری خارج رحمی 
- عقیمی ونازایی 
- سرطان (دستگاه تناسلی ،کبد ...) 
- ناهنجاری های مادرزادی ،تولد نوزاد نارس ،مرده زایی ، کوری ومرگ نوزاد

راهکار های اساسی مبارزه با بیماری های آمیزشی : 
- آموزش عملی گروه های خاص در زمینه شناخت ،پیشگیری وتشویق افراد ، برای مراجعه به موقع ونیز ضرورت درمان خود وشریک جنسی 
- ترویج وفراهم کردن کاندوم وآموزش روش صحیح استفاده از آن 
- افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی – درمانی 
- ارائه خدمات مشاوره جهت جایگزین کردن رفتارهای سالم به جای رفتار های پر خطر 
- برقراری ارتباط با مراکز مشاوره وآزمایش داوطلبانه HIV

درمان :
1- تر شح مجرا :
گونوره : اسپکتینو مایسین 2 گرم ،عضلانی ،تک دوز
کلامیدیا : داکسی سیکلین خوراکی 100 میلی گرم دو بار در روز برای 7 روز

2- تر شح واژینال : واژینیت(عفونت با T.vو B.v وکاندیدیا): مترونیدازول ا قرص ،3 بار در روز برای 7 روز + شیاف کلوتریمازول واژینال برای 3 شب متوالی.
سرویسیت : اسپکتینو مایسین 2 گرم ،عضلانی ،تک دوز + داکسی سیکلین خوراکی 100 میلی گرم دو بار در روز برای 7 روز

3- زخم دستگاه تناسلی :
سیفیلیس مرحله اولیه:پنی سیلین بنزاتین 4/2میلیون واحد عضلانی ،تک دوز
سیفیلیس مرحله ثانویه:پنی سیلین بنزاتین 4/2میلیون واحد عضلانی هر هفته یک بار ،به مدت 3 هفته
شانکروئید:سیپرو فلوکساسین 500 میلی گرم خوراکی دو بار در روز برای 3 روز

4- تب خال : آ سیکلویر 400 میلی گرم خورای 3 بار در روز بزای 7 روز
5- درد زیر شکم در خانم ها :  اسپکتینومایسین 2 گرم ،عضلانی تک دوز +داکسی سیکلین 100 میلی گرم 2 بار در روز برای 14 روز +مترونیدازول 250 میلی گرم ،3 بار در روز 14 روز

6- تورم پوست بیضه (ارکیت با منشا احتمال STI) : اسپکتینومایسین 2 گرم ،عضلانی تک دوز +داکسی سیکلین 100 میلی گرم 2 بار در روز برای 7 روز
7- تورم غدد لنفاوی کشا له ران : داکسی سیکلین 100 میلی گرم 2 بار در روز برای 2-3 هفته
8- عفونت چشمی نوزادان :  اسپکتینو مایسین 25 میلی گرم پر کیلوگرم تک دوز +اریترومایسین 50 میلی گرو پر کیلوگرم برای 14 روز.تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 0:38 | نویسنده : روشنایی
سندرم هلب

شدیدترین شکل بره کلامسی بوده و عبارت است از بره کلامسی همراه همولیز .افزایش انزیم های کبدی و کاهش بلاکت های خون

علایم ونشانه ها :

درد ابی گاستر (درر قسمت سمت راست بالای شکم )تهوع و استفراغ .بی حالی . کسالت عمومی .شکایت غیر اختصاصی و مبهم شبیه بیماری ویروسی و علایم بره کلامسی است .فشار خون بالا ممکن وجود نداشته باشد 

درد ابی گاستر از شایع ترین علامت های  این سندرم است و  به دلیل نکروز و ادم سلولهای  کبدی و تحت کشش قرار گرفتن کبسول گلیسون  بروز میکند

نکته :

علایم سندرم هلب مشابه کبد چرب حاملگی است اما خونریزی داخل کبدی وزیر کبسولی در سندرم هلب شایع  تر است • دانلود
 • گوگل رنک
 • زمستانه